SKOOLGELD VIR 2019
Die vasgestelde skool en koshuisgelde vir 2019 is as volg:

  Per Jaar Per Kwartaal Per Maand
Skoolgeld R31 070 R  7 768 R3 107
Koshuisgeld R42 800 R10 700 R4 280
Indien u 2019 en 2020 se fooie saam betaal is die eenmalige bedrag as volg:
Skoolgeld R62 140 -- --
Koshuisgeld R85 600 -- --


BANKBESONDERHEDE
Hoërskool Gimnasium
Eerste Nasionale Bank
Tjekrekening nr. 62116281411
Takkode: 200110
Verwysing: leerder se naam of rekeningnommer


BETAALWYSES:

JAARLIKS:
Betaling moet asseblief voor of op 28 Februarie 2019 geskied.

KWARTAALLIKS:
Betaling vind in 4 gelyke paaiemente plaas, en wel soos volg:
1ste kwartaal - voor of op 7 Februarie
2de kwartaal - voor of op 7 Mei
3de kwartaal - voor of op 7 Augustus
4de kwartaal - voor of op 7 Oktober

MAANDELIKS:
Betalings vind in 10 gelyke paaiemente plaas, met die eerste betaling einde Januarie, en die laaste (10de) betaling einde Oktober.  Betalings moet geskied voor of op die 7de dag van die daaropvolgende maand (byvoorbeeld: einde Januarie se paaiement is voor of op 7 Februarie betaalbaar).

MAANDELIKS PER DEBIETORDER:
Betalings vind in 11 gelyke paaiemente plaas, met die eerste aftrekking op  2 Januarie en die laaste aftrekking op 1 November.  Graad 8 (2019) ouers se eerste aftrekking is eers op 1 Februarie 2019 daarom sal dit in 10 aftrekkings geskied. Ouers wat van die debietorderstelsel gebruik wil maak, kan die verbintenisvorm by die administratiewe beampte (debiteure), mevrou Van der Merwe, kry.  Bestaande debietorder-ooreenkomste word outomaties voortgesit.  Indien u bankbesonderhede verander of u nie met debietorder-aftrekkings wil voortgaan nie, moet bogenoemde administratiewe beampte so spoedig moontlik skriftelik daarvan in kennis gestel word. Indien debietorder-aftrekkings twee keer onsuksesvol is, sal dit ongelukkig as metode van betaling geskrap word.

KONTANT BETALERS:
Let asb. daarop dat 'n kontanthanteringsheffing betaalbaar is op kontantbetalings groter as R1 000.  Vir elke R1 000 kontant sal R 20 koste gehef word.

AGTERSTALLIGE REKENINGE
Skoolgeld is vooruit betaalbaar.  Rekeninge word maandeliks per epos uitgestuur. Ouers wie nie oor epos beskik nie, se rekeninge sal gepos word.

Let egter dat indien paaiement nie op die vervaldatum/maandeliks voor / op die 7de dag van die maand betaal word nie, die volle uitstaande skoolgelde vir die jaar opeisbaar en betaalbaar is en oorhandig mag word vir die vorder daarvan.

'n Skriftelike afbetalingsreëling kan met die skool (finansiële bestuurder) getref word deur ondertekening van 'n skulderkenning vir voorlegging en goedkeuring deur die beheerliggaam. Indien die skriftelike afbetalingsreëling nie aanvaar word nie, of alternatiewelik geen skriftelike afbetalings reëling getref word indien skoolgelde agterstallig is nie, sal die uitstaande skoolgelde vir die jaar oorhandig word vir die vorder daarvan en sal die ouer aanspreeklik gehou word vir betaling van alle regskoste aangegaan soos op 'n prokureur - en kliëntskaal.

Alle ouers wie nie voor of op die 7de betaal nie, sal 'n SMS betreffende agterstallige skoolfondse ontvang. Ons slegte skulde het oor die laaste tyd baie toegeneem en ons gaan ongelukkig baie streng moet optree op agterstallige gelde. Ons versoek u vriendelik om asseblief betalings op datum te hou.

Indien u enige navrae ten opsigte van skoolfonds het, kan u die administratiewe beampte (debiteure), mevrou Elmarie van der Merwe, met vrymoedigheid tydens kantoorure (07:30 tot 16:00) kontak.

Kontak ons


Tel: 021 872 1541/2/3
e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAM

School-Communicator


Volledige kontak-besonderhede ...

2019 Kalender vir Ouers

Om 'n pdf weergawe van 2019 se kalender af te laai, kliek hier.

Paarl Gim Video

Kwartale vir 2019

My School